Radiostyrt

De flesta barn har någon gång lekt med och kört en radiostyrd bil. De enklaste modellerna kostar inte många hundra kronor och räcker bra för de mindre barnen. Men radiostyrda bilar är inte bara en leksak utan även en sport.

Bilarna blir då betydligt dyrare, snabbare och mer avancerade. Men det handlar fortfarande om att styra bilen med en sändare som skickar iväg signaler till den mottagare som sitter på bilen.

I likhet med all klassisk motorsport är även radiostyrda bilar indelade i olika klasser. Det är då flera faktorer som påverkar vilken klass som man ska tävla inom. Däribland följande:

Bilens skala

För att göra det rättvist i tävlingssammanhang tar man hänsyn till bilens skala. De skalor som finns är 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12, 1:18 och 1:27. Däremot är det inte alla av dessa som är vanliga i tävlingssammanhang.

Även om det finns ett flertal bilmodeller inom dessa skalor så lämpar sig vissa storlekar bättre för just vissa inriktningar. Som exempel kan nämnas att 1:5 och 1:8 främst innefattar de bilmodeller som även i verkligheten är betydligt större än en vanlig bil. Här finns ”Monster Trucks” men även Buggy-Truggy vilket är en mix av Monster Trucks och Buggy (Sandloppan).

Motor

Utöver skalan så är det stor skillnad på vilken slags motor som används i bilarna. Här finns det två alternativ, elmotor eller den starkare förbränningsmotorn. Den radiostyrda bil som de allra flesta köper som ”första bil” har oftast elmotor. Ett batteri laddas upp och placeras sedan i bilen.

Fördelen med förbränningsmotor är att man slipper tiden med att ladda upp batteri då det endast behöver fyllas på bensin.